Huis

Lezen Enzo is een kleinschalige praktijk voor remedial teaching aan huis, waar kinderen in een veilige zeer kindvriendelijke en uitdagende omgeving worden gestimuleerd om het beste in zichzelf naar boven te brengen.

Succeservaringen en onmiddelijke feedback dragen er toe bij dat uw kind weer voldoende zelfvertrouwen en zelfrespect krijgt. Het werken aan een positief zelfbeeld is een van de eerste dingen dat na grondig onderzoek systematisch aangepakt wordt.

Kinderen hebben baat bij Remedial teaching.

  • Specifieke leer- en gedragsproblemen zijn door leerkrachten moeilijk aan te pakken door de grootte van de groep en de grote verschillen binnen de groep.
  • Kinderen met leer- en/of gedragsmoeilijkheden komen vaak in het gedrang in het reguliere onderwijs
  • Kortstondige extra hulp zorgt voor meer zelfvertrouwen
  • Leren en omgaan met dyslexie, dyscalculie, motorische stoornis of gedragsprobleem, is een specialisme van Remedial Teaching.

Leren wordt weer leuk 

  • Omdat de lessen aangepast worden aan de interesses en het juiste leerniveau van het kind worden snel succeservaringen opgedaan.
  • Veel oefenen gebeurt met behulp van speelse computerprogramma’s
  • Dit stimuleert het zelfvertrouwen en zorgt voor een positief zelfbeeld
  • Kinderen gaan weer met meer plezier naar school
In dierbare herinnering, mijn onvergetelijke Frodo

Bekijk hier nieuwsbrief 1

Bekijk hier nieuwsbrief 2

Bekijk hier nieuwsbrief 3

 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij Lezen EnZo